Pás plochý nekonečný

Pás plochý nekonečný

Tabulka nosnosti (WLL) v kg při úvazu

Tabulka pás plochý nekonečný